Träpussel från 1940 - 50 talet!

Vi har en stor sortering av gamla träpussel i
obrutna förpackningar.

Pusslen kommer från den nerlagda pusselfabriken KA. Andersson Bromsten/Spånga. Örnen var fabrikens varumärke.
Fabriken var troligtvis verksam på 1940-60 talet. De är sågade för hand med en lövsåg.
Man sågade cirka tre pussel åt gången, vilket gör pusslet nästan unikt.

Det finns pussel för alla åldrar. Bitarna varierar från 20 - 600 st, samt knappussel.